من مكتوب

April 25, 2008

اسلام به ذات خود ندارد عيبي . هر عيب كه هست از مسلماني ماست

Filed under: همين جوري ها — saeedlog @ 12:07 am

من فردا مي رم و به كانديداي مورد نظرم كه يكي از اصلاح طلبان جسور و باسواده (هادي شوشتري) راي مي دم . اميدوارم تفكر اصيل اصلاح طلبي كه به نظرم تنها تفكري است كه مي تونه راه برون رفت از بحران هاي اقتصادي و اجتماعي موجود باشه در اين مجلس خيلي پر رنگ تر حضور پيدا كنه و بتونه مفيد هم باشه .

در ضمن يادم نره كه هيچ وقت به هيچ روحاني اي اعتماد نكنم و مسئوليت هيچ پست و موقعيت حساسي رو به دست شون نسپرم . يادم باشه كه جاي اين روحانيون در مساجد و حوزه هاي علميه است و هيچ صلاحيتي براي موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي حساس ندارند .يادم باشه كه با سرنوشت ام شوخي نكنم

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: