من مكتوب

May 19, 2008

نتايج ارشد 87

Filed under: خاطرات — saeedlog @ 11:03 pm

امروز ، طبق معمول با هزار مشقت از خواب بيدار شدم .
تو كلاس زبان ، بحث قضاوت براساس ظاهر بود . بحث رو با بي حوصلگي دنبال ميكردم ، بازم مثل هميشه  آيدين پر انرژي بود و پر از ايده . تلمذ كرديم . بحث قشنگي بود
بدو بدو خودم رو رسوندم به دانشگاه ، جلسه دفاع نيما امين بود ، بايد مي رسيدم ولي خوب آخرش رسيدم ، به جاهاي جالبش نرسيدم ، يه عالمه شيريني مونده بود كه زديم به بدن ،  كيوان و ايمان داشتن با دخترا درباره جشن فارغ التحصيلي مشورت ميكردن ، زياد برام مهم نبود ، شايد چون مي دونستم كه فارغ التحصيلي اي در كار نخواهد بود و بچه ها خيلي بي بخار تر از اين حرفا هستن .
هاشم نيا هم اومده بود ، وقتي براش از اينكه من وبلاگش رو بالكل خوندم و كاراش رو دنبال مي كنم گفتم ، كلي خوشش اومده بود ، مثل همه آدما از اين كه يكي ازش تعريف كنه خوشش مي اومد .
غذاي سلف جوجه كباب بود ، چه حالي داد ، پول كتاب رو هم از رضا وفا گرفتم ، اونم خيلي حال داد . انگار رو دور شانس بودم .
سعيد وحيديان رو ديدم ، رفتيم خوابگاه اتاقش ، كلي با هم بحث كرديم ، بازم مثل هميشه از هر دري بحث شد و آخرش هم به اين نتيجه رسيديم كه اين كشور اصلا جاي موندن نيست و بايد از اين كشور رفت .
كاوه كه اومد رفتم اتاقش و بازم مثل هميشه بحث رفت سمت دوست دختراي كاوه و من هم چند تا داستان جالبي كه برام پيش اومده بود رو براش تعريف كردم ، ريسه رفت از خنده ، كمتر خنديدن از ته دلش رو ديده بودم ، خيلي حال داد ، سلطان قديري هم نيومده بود ، حيف شد
يه كليپ از گل آخر پيروزي هم بچه ها دانلود كرده بودن كه هي پخش ميكرديم و بچه ها كف مي كردن ، حتي مني كه از فوتبال خوشم نمي ياد هم جذب شده بودم ، خدائيش خيلي پايان دراماتيكي داشت اين بازي . مثل فيلم هندي ها شده بود .
برگشتم خونه ، چون موبايلم جا مونده بود گفتم حتما هزار تا اس ام اس و ميسد كال دارم ، دو تا اس ام اس داشتم و يه ميسد كال ، اس ام اس ها مال احسان مرادي بود ، تابلو بود كه استرس داره ، من هم استرس داشتم
فردا ساعت 18 قراره نتايج ارشد بياد و من خدا خدا ميكنم كه رتبه ام زير 200 شه ، اگه نشه تمام آمال و آرزوهام نقش بر باد مي شه و من تبديل مي شم به يك بازنده واقعي ، دلم نميخواد ايندفعه جزو بازنده ها باشم .
به اميد فردا

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: