من مكتوب

May 23, 2008

روز دوم

Filed under: دردهاي اجتماعي — saeedlog @ 9:28 am

دوم خرداد يادآور حماسه اي در تاريخ ايرانه ، روز اعتراض ، روز وحدت و همدلي اكثريت خاموش .
چند اتفاق در تاريخ افتاده كه تقريبا مي تونيم به اونها معجزه هاي تاريخ  بگيم ، يكي اش شكل گيري يك حكومت دموكراتيك كامل و بدون نقص در يونان باستان به مدت سيصد ساله ، اتفاقي كه بعدش هرگز نيفتاد و با وارد شدن مذهب به زندگي انسان ها ، انسان ها تا مدت ها از دست يافتن دوباره بهش محروم شدند . شايد تصورش سخت باشه كه چگونه ملتي تونستين اين قدر عميق به مفهوم دموكراسي دست پيدا كنند و به مدت سيصد سال هم در كشورشون اون رو حفظ كنند ، اون هم در زماني كه  اروپا مجموعه اي وحشي و بي تمدن بود و ايران بزرگ هم در آتش خودكامگي شاهان خود مي سوخت و كشورهاي بزرگ ديگر منطقه هم با جهل و خرافات درگير بودند . حتي تصورش هم سخته و بيشتر شبيه معجزه مي مونه ، بيشتر آراي عميق دنياي قديم برميگرده به همين دوره . نظريات درخشاني در باب انسان و جامعه در همين بستر ازاد شكل ميگيره  كه هنوزم كه هنوزه بشر داره از اين آبشخورهاي عميق ارتزاق ميكنه . فقط مي شه اسمش رو گذاشت معجزه .
دوم خرداد هم در تاريخ كشور ما شبيه معجزه مي مونه ، از تاريخ دوم خرداد 76 تا سال 78 و زمان تعطيلي فله اي روزنامه ها ، رو مي شه به نوعي معجزه تاريخ ايران دونست ، دوره اي كه روشنفكران ايراني به يك آزادي رويايي دست پيدا كردند ، آزادي بيان و آزادي پس از بيان . تعداد كتابهايي كه در اين دوره به چاپ رسيد و توليدات فكري روشنفكران ما در اين دوره شايد از مجموع آراي روشنفكران ما پس از مشروطه تا حال كمتر نباشه و چه بسا با اون برابري كنه ، توليدات فكري اين دوره بسيار درخشان بودند ، دولت اصطلاحات تلاش بسياري براي فراهم كردن اين فضا كرد ، تلاشي كه باعث تحريك دشمنان اصلاحات شد به گونه اي كه حوادث بعدي آنقدر وحشيانه و سخت بود كه باعث شد اصلاحات شش سال متمادي بعدي رو در لاك خودش فرو بره و نتونه هيچ حركت مفيدي انجام بده . تعطيلي فله اي مطبوعات و قاضي سعيد مرتضوي ، كنفرانس برلين و تلاش دسته جمعي راست انديشان براي بي آبرويي بسياري از فرزاندان شايسته جريان اصلاحات ، زنداني كردن بسياري از روشنفكران و روزنامه نگاران ، ترور سعيد حجاريان و تهديد عده اي ديگر و ايجاد فضاي رعب و وحشت براي دانشجويان فعال سياسي و روزنامه نگاران آزاد انديش . ايجاد بحران هاي كاذب براي متوقف كردن جريان اصلاحات ، مجلس هفتم و مخالفت هاي پي در پي با لوايح دولت ، دادگاهي شدن عبدالله نوري ، چهره درخشان جريان اصلاحات و وزير كشور و يكي از ياران خاتمي . دادگاهي شدن محسن كديور ، يوسفي اشكوري و خيلي هاي ديگه كه الان حضور ذهن ندارم .
دوم خرداد ، يك معجزه بود ، معجزه اي كه قدرش رو ندونستيم ، معجزه اي كه تداوم اش در گرو حمايت هاي مردمي بود ، مردمي كه هيچ وقت معناي وفاداري رو نفهميدند و مردمي كه هيچ وقت صلاح خودشان رو درك نكردند .
روز دوم خرداد رو به همه دوم خردادي هاي عزيز تبريك ميگم .

Advertisements

2 Comments »

  1. چرا فکر میکنی مردم نمی تونند خودشون صلاح خودشون رو درک کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    Comment by happy — August 6, 2008 @ 12:20 am

  2. در دوران اصلاحات هر 9 روز یک بحران توسط گروه خامنه ای برای خاتمی و اصلاحات درست می کردند!!

    Comment by نجابت خاتمی — August 6, 2008 @ 12:20 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: