من مكتوب

May 25, 2008

انتخاب هاي من

Filed under: همين جوري ها — saeedlog @ 11:07 pm
نام دانشگاه  گرايش  دوره  كد
رشته مربوطه 
ظرفيت رشته
دانشگاه صنعتي شريف سيستم هاي قدرت روزانه  3077 6
دانشگاه تهران سيستم هاي قدرت روزانه  3057 8
دانشگاه صنعتي
اميركبير
G روزانه  3070 14
دانشگاه صنعتي شريف مديريت و كنترل شبكه هاي قدرت روزانه  3078 8
دانشگاه صنعتي شريف الكترونيك
قدرت و ماشين هاي الكتريكي 
روزانه  3079 8
دانشگاه تهران الكترونيك
قدرت و ماشين هاي الكتريكي 
روزانه  3058 7
دانشگاه صنعتي شريف سيستم هاي قدرت شبانه  6556 3
دانشگاه تهران تجديد ساختار روزانه  3056 20
دانشگاه علم و صنعت  سيستم هاي قدرت روزانه  3082 16
دانشگاه تهران سيستم هاي قدرت شبانه  6540 6
دانشگاه صنعتي
اميركبير
مديريت انرژي  روزانه  3159 4
دانشگاه صنعتي شريف مهندسي هسته اي – راكتور روزانه  3094 3
دانشگاه تربيت مدرس G روزانه  3052 10
دانشگاه صنعتي
اميركبير
مهندسي هسته اي -گداخت روزانه  3093 2
دانشگاه صنعتي
اميركبير
مهندسي هسته اي -راكتور روزانه  3092 1
دانشگاه صنعتي
اميركبير
G شبانه  6549 12
دانشگاه صنعتي خواجه
نصير
سيستم هاي قدرت روزانه  3072 6
دانشگاه علم و صنعت  حفاظت شبكه  روزانه  3081 8
دانشگاه صنعت آب و برق  G روزانه  3066 10
دانشگاه فردوسي مشهد  G روزانه  3084 11
دانشگاه علم و صنعت  ماشين هاي الكتريكي  روزانه  3083 9
دانشگاه صنعتي خواجه
نصير
ماشين هاي الكتريكي  روزانه  3073 6
دانشگاه صنعتي اصفهان  سيستم هاي قدرت روزانه  3068 7
دانشگاه صنعتي اصفهان  ماشين هاي الكتريكي و درايو روزانه  3069 7
دانشگاه صنعتي شاهرود  G روزانه  3075 10
دانشگاه صنعتي بابل  G روزانه  3071 4
Advertisements

3 Comments »

  1. سلام ساعد جان میتونی بگی نسبت شرکت کننده و داوطب به قبولی چقدره و یا چند به دهه؟ و اینکه چند برابر ظرفیت واسه انتخاب رشته میگیرند؟

    Comment by یک خراسانی — August 6, 2008 @ 12:20 am

  2. حتما باید تمام زندگیتونو اینجا بزارید؟؟؟

    Comment by happy — August 6, 2008 @ 12:20 am

  3. خوشم میاد خیلی راحتی همچیتو راحت تو وبلاگ می نویسی راستی الان چه رشته ای درس می خونی

    Comment by محمد — August 6, 2008 @ 12:20 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: