من مكتوب

June 15, 2008

وسوسه

Filed under: همين جوري ها — saeedlog @ 3:14 am

نمي دونم چرا به شكل شديدي وسوسه شدم كه كوچ كنم برم وردپرس .
يكي بياد منو نصيحت كنه از خر شيطون پياده شم

Advertisements

6 Comments »

 1. حمایتت می کنیم……..بیا وردپرس

  Comment by افیون — August 6, 2008 @ 12:20 am

 2. وسوسه الیاس !!!
  مرسی که سر نمیزنی

  Comment by زن وحشی — August 6, 2008 @ 12:20 am

 3. آهان پس مشکل شما اینه
  ببینید اصل علیت اینو میگه:هر موجو وابسته و ممکن الوجودی نیازمند به علت است، نه اینکه هر موجودی نیاز به علت داره. موضوع اصل علیت موجد به طور مطلق نیست، بلکه ممکن الوجود و معلوله.
  پس خدا محتاج علت نیست چون موجود وابسته و محتاج و نیازمندی نیست.ممکن الوجوده که علت میخواد. همه موجودات هم نمیتونند ممکن الوجود باشند و نیازمند علت!چون د این صورت هیچ موجودی تحقق پیدا نمیکنه . وجود موجودات خارجی هم به خاطر اینه که واجب الوجودی موجوده
  جواب دیر شد شرمنده .سر نزده بودم.

  Comment by متولد مرداد(2فکرو یک قلم) — August 6, 2008 @ 12:20 am

 4. سلام نصیحت نمی خواد داداش اگه خواستی خودت زودی میپری پایین .

  به منم سر بزن

  Comment by سلوا — August 6, 2008 @ 12:20 am

 5. حرف حساب همینه که سلوا میگه… خر سواری دولا دولا نمی شه!

  Comment by نعیمه — August 6, 2008 @ 12:20 am

 6. این خره که گفتی رو محکم بچسب که بنزین گرونه

  Comment by ریما — August 6, 2008 @ 12:20 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: