من مكتوب

June 20, 2008

فقط يك درصد از آن چيزي كه هستم نتيجه تصميماتي يه كه خودم گرفتم .

Filed under: همين جوري ها — saeedlog @ 4:47 pm

يه موقع هايي كه مي آم و به خودم نگاه مي كنم ، مي بينم تقريبا يادم نمي آد تصميم مهمي براي خودم گرفته باشم و اون چيزي كه هستم حاصل يك مسيره . و نكته طنزش هم اين جاست كه اين مسير رو هم خودم انتخاب نكردم .
بچه كه بودم ، پدر و مادرم من رو مدرسه كنار خونه مون ثبت نام كردن . من هيچ نقشي در انتخاب مدرسه و شهرم نداشتم . وقتي مي رفتم مدرسه با دوست كناري ام دوست جون جوني شدم ، ولي طنزش اينجا بود كه من انتخاب نكردم كه كي كنارم بنشينه ، آشناهام دوستايي بودن كه توي يك كلاس بوديم ، جالب اينجاست كه من يادم نمي آد هيچ وقت براي امتحاني خونده باشم ، ولي همه درس ها پاس مي شد و حتي وقتي بد هم مي نوشتم بازم پاس مي شد ، گويا حتي نقشي در پاس شدن درس ها و بزرگتر شدنم هم نداشتم . توي مدرسه و دبيرستان هم وضع همين طور بود . حتي موقع انتخاب رشته هم تصميم خاصي نگرفتم . چون شاگرد زرنگ ها بايد مي اومدن رياضي منم اومدم رياضي . حتي زماني كه كلي التماس كردم به پدر و مادرم كه اجازه بدن من رشته ام رو عوض كنم و برم انساني ( جايي كه باور من در اونجا بود ) ، كسي به خواسته من اهميتي نداد و اونجا بود كه فهميدم كه اساسا انتخاب ها از قبل شده و من نقش چنداني ندارم . حتي دانشگاه و رشته ام رو هم رتبه كنكورم مشخص كرد  نه خواست و علاقه هام . بعد اون هم داستان چندان فرقي نكرد و من هنوز بازيچه سرنوشتم .
شايد اگه يه آمار سرانگشتي بگيرم ، تنها در يك درصد موارد بود كه تصميم خودم نقش محوري داشت در مسير زندگي ام و باقي موارد تن به جريان آب مي دادم تا ببينم من رو كجا مي بره .
آنچه گفتم ، سرنوشت محتوم بيشتر ساكنان كره زمينه و تنها بخش اندكي از انسان ها هستن كه مي تونن بر جريان زندگي شون مسلط بشن و اون رو همون طوري كه ميخوان جلو ببرن .
يكي از اون چيزايي كه مي تونه به انسان قدرت تسلط بر خودش و سرنوشت خودش رو بده ، پوله . البته مي دونم كه شايد الان در مقابل واژه ” پول ” يه حالت تدافعي به خودتون گرفتين ، ولي من منظورم از پول ، يك ابزاره . ابزاري كه مي تونه تو رو قوي تر كنه ، مي تونه حتي به ابعادي از شخصيت ات كه تا حالا اونها رو سركوب كردي ، قدرت مانور بده . مي تونه جايگاه خودآگاهت رو در برابر ناخودآگاهت تقويت كنه .
اين پاراگراف ، پاراگراف نتيجه گيريه ، ولي من باز مي ذارمش تا خودتون يه نتيجه اي بگيرين . يه نگاهي به خودتون بندازين ، ببينيد چقدر از اون چيزي رو كه هستيد رو باور داريد ؟؟ چقدر از اون چيزايي كه فكر مي كنيد مال شماست اصالت دارن ؟؟ …فكر كنيد.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: