من مكتوب

June 23, 2008

اگه مي توني ثابت كن كه خودتي

Filed under: خاطرات — saeedlog @ 10:18 pm

امروز رفتم يه بسته پستي رو از پست سر كوچه مون بگيرم . مسئول اونجا رفت و بسته ام رو پيدا كرد و جلوم گذاشت . بهم گفت كه كارت شناسايي ام رو نشون بدم ، فهميدم كه بد جوري سوتي دادم ، كارت شناسايي با خودم نيورده بودم ، خواستم كولي بازي در بيارم و با صداي بلند گفتم ، اگه كارت شناسايي لازمه ، چرا پشت برگه ننوشتيد كه يه كارت شناسايي هم با خودتون بيارين ، آقاهه يه نگاهي بهم كرد و با خونسردي پشت برگه رو بهم نشون داد ، خيلي درشت و پررنگ نوشته بود كه كارت شناسايي الزاميه ، ديدم ديگه كاريش نمي شه كرد ، يه نگاه مظلومانه كردم بهش و گفتم بخدا من خودمم ، بازم آقاهه يه نگاهي كرد بهم و بازم خونسردانه گفت : اگه مي توني ثابت كن كه خودتي ………. دست از پا درازتر بازگشتييييييييييييييييييييم

Advertisements

4 Comments »

 1. چرا ما باید 10 درصد حواسمان به کارمان باشد
  و 90 درصد حواسمان به اینکه طرفمان کلاه سرمان نگذارد

  Comment by یه تبلیغاتچی معروف — August 6, 2008 @ 12:20 am

 2. Comment by ویدا — August 6, 2008 @ 12:20 am

 3. عجب سوتی دادین هااااااااااااااااااااا

  Comment by نفیسهی — August 6, 2008 @ 12:20 am

 4. اااااااااا….اسم من نفیسهی نیست به خدا….اشتباه شد

  Comment by نفیسه — August 6, 2008 @ 12:20 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: