من مكتوب

September 30, 2008

شاید

Filed under: Uncategorized — saeedlog @ 12:57 pm

این روزا دارم به این فکر میکنم که چطور خودم رو با هر شرایطی اداپته کنم , کاری که قبلا انجامش خیلی سخت بود برام ولی حالا یه کار اجتناب ناپذیر

وای یادم اومد که باید برم و کارت تغذیه ام رو شارژ کنم , من رفتم , بعدا براتون می گم که چطور میخوام خودم رو باشرایط کنونی ام اداپته کنم

1 Comment »

  1. malome kheyli saret shologhe az ye bloggere herfei be danshejoye poor mashghale tabdil shodi.lol

    Comment by anonimous friend — October 1, 2008 @ 3:38 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: