من مكتوب

December 27, 2008

linear programming method in OPF

Filed under: تحليل — saeedlog @ 12:45 pm
Tags: ,

از اونجا كه هميشه از دوباره كاري بدم مي ياد و اينكه تمام اطلاعات مفيد و به درد بخور رو بايد توي سايت هاي خارجي پيدا كرد . به همين خاطر من اين فايل ورد رو اينجا قرار مي دم تا هر كس خواست در زمينه برنامه ريزي خطي مطلبي بخونه بتونه از كار من استفاده كنه ‘ اين حاصل كار 10 روزه من روي مبحث برنامه ريزي خطي و استفاده اش توي مسائل پخش بار بهينه است و اميدوارم به درد دوستان بخوره ‘ روي اين لينكي كه پايين گذاشتم كليك كنيد ‘ بعد توي صفحه اي كه باز مي شه مي تونين فايل رو بردارين ‘ لطفا حق كپي رايت رو رعايت كنيد

linear programming method in OPF

1 Comment »

  1. اقا من از اين گزارشت مي خوام استفاده كنم. خودم بچه فني هستم!

    Comment by Anonymous — August 10, 2009 @ 1:07 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: