من مكتوب

February 24, 2009

cuteoverload

Filed under: همين جوري ها — saeedlog @ 7:07 pm

7914498md

to my beloved  ” P ” 😉

Advertisements

1 Comment »

 1. دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را

  باشد که بار دیگر بازی دهند ما را

  مردم به یاد دارند آن هشت سال پیشین

  باید زدودش آنرا با لیف و سنگ پاها

  آن نیشخند پیشین یارب به یادم آور

  تا شیره ای بمالم این لخت کله ها را

  آن گفتگو و سازش،آن مصلحت و مالش

  لازم شود چو انصار کوبند مخچه ها را

  باشد که شاد باشند این داریوش و جعفر

  ساقی پیاله ای کن آن واجبی دوا را

  ذوبید هر دو بیضه در کورهء ولایت

  نایابی آن دما سنج کو سنجد آن دما را

  مشغول ماست مالی، گاهی به بیضه مالی

  وان چه که رهبرم خواست این بینوا گدا را

  مردم فریب خوردند زین خرقه می آلود

  پر شد هر آنچه زندان در دست بود ما را

  نومید بودمی من از فرصتی دوباره

  تا اینکه رهبری داد اذن و اجازه ها را

  لیلی چه گریه ای کرد در پشت آن تریبون

  اسکار دادمش گر بود اقتدار ما را

  خم شد کمر فراوان زیر فشار محمود

  قرص کمر بیارم تا شق شود نظاما

  شاید که بار دیگر مردم دهد مرا رای

  تا عاقبت بریزم آن مانده آبرو را

  در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند

  نیکی تو از که دیدی کو پوشد این عبا را

  دایی جان نکرد شرکت در انتخاب صوری

  ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

  – نامهای کامل شده متن: داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده، لیلی حاتمی، محمود احمدی نژاد

  Comment by فال انتخاباتی خاتمی — March 4, 2009 @ 12:11 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: