من مكتوب

March 8, 2009

دانشجو

و باز سرشار از دردم

اتفاقايي كه توي اين مدت افتادن همشون جاي تاسف دارن و عجبا ما مردم كه افسوس نمي خوريم و بر اين همه ناجوانمردي نمي شوريم . البته ضعيف بودن ساختارهاي مدني و نقش حاكميت در تضعيف اين نهادها رو نمي شه ناديده گرفت .

يكي از نهادهاي مدني و مردمي كه خيلي هم در جامعه ما فعاله بسيجه و تقريبا هر جا كه تصميمات دولت مردان در خلاف راستاي منافع شون بوده ، صداشون درآمده و صداشون شنيده شده و خلاصه اثر گذار بودن و هميشه حق خودشون رو گرفتن و حكومت هم در راستاي تقويت اين نهاد از هيچ حركتي مضايقه نكرده ، مثلا در نظر گرفتن تسهيلات و يك سري مزايا كه نقش جاذب رو داره و باعث مي شه كه اين نهاد در عضو گيري تواناتر باشه و خوب حرف و حديث هاي چندي قبل كه قرار بود سهميه ايثارگران رو به بسيجي ها بدن رو هم كه يادتون هست . هر چند در اون ماجرا الحق و الانصاف اگر چه كه بسيج ذي نفع بود ، ولي باز زير بار پذيرش اش نرفت و خودش بنا به دلايلي كه بر من پوشيده است مخالفت كردن .

اما ساير گروه ها در ايران هيچ كدام نماينده و تشكل قوي اي كه از حقوق تضييع شده شون دفاع كنه ، ندارن ، مثلا چه كسي از حقوق دانشجويان پلي تكنيك دفاع مي كنه ، مگر اونها چي مي گفتند ، چرا حرفاشون شنيده نشد ، چرا باهاشون برخورد شد ؟ چرا كسي صداش در نيومد ، چرا توي هيچ دانشگاهي به حمايت از اونها تجمعي صورت نپذيرفت ، همه اينها نشون دهنده اينه كه دانشجويان تشكيلاتي براي دفاع از خودشون ندارن ، انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان رو مثل آب خوردن مي بندند و آب از آب تكون نمي خوره و هيچ كس نمي گه كه اين دانشجويان چه گناه بزرگ !!!!! ي مرتكب شدن كه مجازات اش برابر باشه با تعطيلي كل انجمن شون ، انجمني كه خيلي هاشون اون جا معني سياست و فرهنگ و فعاليت گروهي و … رو ياد گرفتن .

توهين به پلي تكنيكي ها ، توهين به همه ماست ، چرا هميشه منتظريم كه به خودمون توهين بشه تا راسا اقدام كنيم ، چرا بايد بدنه دانشجويي نداشته باشيم ، چرا بايد توي ذهن مون فعاليت هاي دانشجويي دانشگاه هاي مختلف رو جدا از هم بدونيم

درگير جزئيات نمي شم ، ولي قلبم به درد اومد وقتي داشتم عكس هاي اون ماجرا رو مي ديدم ، مهم نيست كه حرف اون دانشجوها درسته يا غلط ، مهم اينه كه حرفي زده شده و عده اي به جاي گوش دادن به اين حرفها ، پاسخ اش رو با مشت و لگد دادن ، اون هم به دانشجوها ، برام مهم نيست كه سردار رادان با اراذل و اوباشش مثل حيوون برخورد مي كنه ، ولي برام خيلي مهمه كه با دانشجوهاي نخبه اين مملكت مثل اراذل و اوباش برخورد نشه و پاسخ كلام با مشت و لگد داده نشه

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: