من مكتوب

March 8, 2009

P&S

Filed under: خاطرات — saeedlog @ 6:03 pm
Tags:

ppvmvs2npkh0lejf20f6jrg6o1_500

خوش به حالشون ، تا پليس بياد مي پرن مي رن دور دورا و هيچ كس مزاحمشون نيست 😉

به اعتقاد من تنها راه ابراز علاقه “بوسه” است و اگه اين رو از هر جفتي بگيرن ، رابطه شون مي ميره

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: