من مكتوب

April 19, 2009

ميرحسين موسوي – چهار

Filed under: تحليل — saeedlog @ 2:35 pm
Tags: ,

اخيرا كه به سايت كلمه ميرحسين رفتم شاهد يه كادري بودم به نام ” از نگاه منتقدان ” و در آنجا مقالات مخالفين ميرحسين رو كه در رسانه هاي گوناگون منتشر مي شه رو جمع آوري مي كنن . اين حركت يه حركت فوق العاده سنجيده و قابل تاملي يه . از اون بابت كه طرفداران ميرحسين كه به سايت كلمه مراجعه مي كنند در جريان حركت هاي ديگران در راستاي تخريب مير حسين هم قرار مي گيرند و با ادبيات آنها و نحوه سئوالاتي كه بر عليه مير حسين مطرح مي شه آشنا مي شوند . اين به طرفداران ميرحسين اجازه مي ده كه به اين سئوالات فكر كنند و جواب هاي لازم رو آماده كنند تا در يك ماه باقيمانده به انتخابات كه فضاي جامعه به شدت انتخاباتي مي شه پاسخ اين افراد رو به صورت مستقيم و رودررو بدهند . اين كاري يه كه به نظرم كروبي هم بايد انجام بده و با شناخت ادبيات مهاجمان و مخالفان خودش  پاسخ هاي مناسب و درخور را در زمان مقتضي آماده داشته باشند .

اين روزها وقتي به سايت اعتماد و اعتماد ملي مراجعه مي كنم مي بينم كه روزنامه به دو قسمت تقسيم شده و يك قسمت كامل به طرفداران ميرحسين اختصاص داده شده تا حرف هاي خودشون رو بزنند و از ميرحسين و برنامه هاي اون حمايت كنند و اين رو نتيجه نگاه اخلاقي كروبي و طرفدارانش به انتخابات و همراهان اصلاح طلب خودشون مي دونم .

اين روزها كروبي بيشتر از هر چيزي به دنبال پيداكردن يك تيم قوي و شناخته شده است تا به اين شكل نيروي تبليغاتي خودش رو بالا ببره . مسلما در يك ماه باقيمانده به انتخاب  سخنان اين شخصيت هاي شناخته شده مي تونه جريان مثبت تبليغاتي موثري رو براي كروبي ايجاد كنه .

احساس ام اينه كه الان بيشتر تلاش اردوگاه راست معطوف به تخريب چهره و دستاوردهاي شخص ميرحسين موسوي يه و تمركز كمتري روي كروبيه و خوب اين فضاي بهتري رو براي كروبي جهت تبليغات به ارمغان مي آره .

يه نكته جالب كه اين روزها دارم بهش پي مي برم اينه كه در رسانه هاي اصولگرا هيچ صحبتي از نقد فضاي فعلي جامعه و انتخابات و شخصيت ها نيست . تماما فضاي توطئه و تخريبه . مثلا شريعتمداري نمي آد و تحليل كنه شخص ميرحسين رو . بلكه با نسبت دادن صفاتي من در آوردي به ميرحسين ميخواد بگه كه نتيجه حضور اين صفات در شخص ميرحسين براي جامعه چيه و به هيچ وجه نمي آد بحث كنه كه اساسا ميرحسين آيا اين صفات رو داره يا نه ؟؟؟

سرگرداني اردوگاه راست در رسيدن به كانديداي واحد و دو دلي عده اي و نارضايتي عده اي ديگر بر اجماع بر شخص آقاي احمدي نژاد هم موضوع جالبيه . اگر به نوشته هاي رسانه ها مراجعه كنيد متوجه مي شيد كه شديدا عده اي دارن تلاش مي كنن تا فضاي ايجاد شده به نفع احمدي نژاد رو بشكنند و فضا را براي آمدن فردي تازه به ميدان آماده كنند كه اين فرد مي تونه يا ولايتي باشه يا قاليباف . قاليباف با توجه به فشاري كه روشه بعيد مي دونم چنين كاري رو بكنه ولي آمدن ولايتي چندان دور از ذهن نيست . مخصوصا كه اخيرا قاليباف به شخص ولايتي پيغام داده كه اگه خودش رو كانديدا كنه حاضره به عنوان معاون اول ولايتي فعاليت كنه .

آخرين صحبت هاشمي رفسنجاني در رابطه با رابطه اش با شخص رهبر و سپس بيان اين نكته كه در رابطه با عملكرد دولت نهم انتقاد هاي جدي اي داره كه صرفا به خاطر عدم تقابل با نظرات علني رهبري سكوت كرده . ضد تبليغ موثري بر عليه احمدي نژاده . هاشمي رفسنجاني سخنان اش براي خيلي ها حجته و اين اظهار نظر بعدها مي تونه خيلي به اصلاح طلبان بر عليه احمدي نژاد موثر باشه

حتما يه سري به رجانيوز بزنيد و ببينيد كه طرفداران احمدي نژاد چگونه به هر دري مي زنند تا به هر وسيله اي !!!! ميرحسين را بدنما جلوه دهند . ميرحسين موسوي كسي است كه هشت سال با امام خميني همكاري سياسي مي كرده و حالا عده اي كه خيلي هاشون اون فضا رو هم درك نكرده اند ( نگاهي بندازيد به سن نويسندگان رجا ) ميخواهند چنان تصويري از ميرحسين رو به جامعه نشون بدهند كه انگار امام خميني حتي يك لحظه هم حاضر به تحمل اين فرد نبوده .

دولتي كردن اقتصاد يكي از كارهاي ميرحسين در زمان جنگ بود كه حركتي مشابه كمونيست ها در شوروي سابق بود و عده اي اين حركت ميرحسين رو در راستاي نگاه سوسياليستي به اقتصاد از جانب ميرحسين تعبير كرده اند و انگار فراموش كرده اند كه اين اقدامات زماني صورت گرفت كه امام خميني زنده بودند و اگر هم قرار به شرق گرا بودن بود . امام خميني كه بزرگترين ضد شرق و غرب اين كشور بودند حتما جلوي اقدام ميرحسين مي ايستادند . انگ شرق گرا بودن به مير حسين از جانب طرفداران دولتي كه صميمانه ترين روابط را با روسيه كنوني كه نزديك ترين و شبيه ترين بازمانده دولت كمونيستي شوروي سابق است . داشته . واقعا مضحك و خنده داره

رجا-كيهان

اميدوارم هر چه زودتر بساط اين مفسدان بي اخلاق از جامعه برچيده بشه و اين افراد دوباره تبديل به شهروندان محترم و بدون قدرتي بشند كه امكاناتي برابر با ساير شهروندان داشته باشند و نتونند به راحتي سم پراكني كنند

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: