من مكتوب

April 28, 2009

سئوالهايي كه كروبي بايد بدان پاسخ دهد

Filed under: تحليل — saeedlog @ 8:51 am
Tags:

اين پروژه رو قراره من و يكي ديگه از دوستام به طور مشترك جلو ببريم ، قراره تمام سئوالهايي رو كه مردم رو مردد به راي به شيخ اصلاحات مي كنه رو جمع آوري كنيم و پاسخ هاي مناسب به اونها رو هم از طرف مسئولان مربوطه گردآوردي كنيم و منتشر كنيم و بدين نحو ، پاسخ هاي مناسب را تبديل به يك كالت در جامعه كنيم

يك – چرا آقاي كروبي در زمان رياست بر مجلس ششم ، حكم حكومتي رهبر را در راستاي حذف اصلاح قانون مطبوعات از برنامه كار مجلس رو پذيرفتند ؟؟؟ چرا در آن مقطع از این مسئله که کورسویی به بهبود وضعیت مطبوعات ایران بود , حمایت نشد ؟؟؟

دو – چرا در انتخاب قبلي ، جناب آقاي كروبي ، وعده پنجاه هزار تومن كه يك وعده پوپوليستي بود را بدون بيان راه كارهاي اجرايي آن مطرح نمودند ؟؟ آيا اين مصداق عوام فريبي نيست ؟؟

سه – در دوره قبلي انتخابات ، پس از انتخابات ، آقاي كروبي شروع به ارائه سخناني بر عليه برخي اصلاح طلبان نمودند كه عده اي معتقدند كه باعث تضعيف جبهه اصلاح طلبي در نزد مردم شد ،آيا اين عمل نمونه نداشتن التزام عملي به منافع اصلاحات نيست ؟؟؟

چهار – يكي از ويژگي هاي آقاي كروبي صراحت لهجه و ادبيات عامه پسند است ، آيا نداشتن يك ادبيات سياسي قوي باعث مشكلات عديده در زمينه سياست داخلي و خارجي نخواهد بود ؟؟؟

پنج – يكي از ويژگي هاي آقاي كروبي كه مانور زيادي بر روي آن از سوي طرفداران آن داده مي شود ، مسئله ريش سفيدي و مكانيزم چانه زني آقاي كروبي است ، آيا اين ويژگي در دوراني كه در آن هستيم ، هنوز هم مي تواند كارآيي خود را داشته باشد ؟؟؟

شش – با توجه به كهولت سن آقاي كروبي و ضعف هاي دوران پيري ، آيا انتخاب ايشان به عنوان رييس جمهور، در زماني كه معمولا رئيس جمهورها در صورت كفايت يك دوره هشت ساله را حكومت مي كنند ، آيا منطقي است ؟؟؟

هفت – آقاي كروبي در بيانيه حقوق شهروندي خود از حذف نظارت استصوابي صحبت كرده‌اند ، در صورت بردن لايحه به مجلس و نگرفتن راي و يا گرفتن راي و مواجهه با نظر منفي شوراي نگهبان چه راه كارهايي براي عملي كردن اين وعده خود دارند ؟؟؟ آيا اين مسئله هم به نوعي مصداق يك وعده انتخاباتي تو خالي نيست ؟؟؟

هشت – آقای کروبی در یکی از وعده های انتخاباتی , وعده ایالتی و فدرالی اداره کردن جامعه را داده اند , از آنجا که کشور ما از قومیت های مختلف تشکیل شده است و هنوز خیلی از این خرده فرهنگ ها به کشورهای همجوار خود جهت الحاق می اندیشند , چگونه میخواهند این وعده را عملیاتی کنند ؟؟؟

نهم – آقای کروبی در ماجرای شهرام جزائری شما سیصد میلیون از این فرد گرفتید , لطفا در مقابل نحوه خرج کردن این پول ها و انگیزه گرفتن این پول از شهرام جزائری پاسخ بدهید ؟؟؟

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: