من مكتوب

June 7, 2009

مناظره

Filed under: اظهار نظرها — saeedlog @ 2:35 pm
Tags: , ,

ديشب مناظره شيخ با احمدي نژاد رو همراه احساس نفرت تموم كردم ؛ نفرت از احمدي نژاد و نفرت از دروغ

اكثر آمارهايي كه احمدي نژاد توي اون جلسه داد رو مي شد نقد كرد و واقعا جاي يك كارشناس اقتصادي خالي بود ؛ آيا واقعا با 270 ميليارد دلار درآمد نفتي بايد نسبت صادرات و واردات اين قدر كم رشد مي داشت ؛ آيا بايد ضريب جيني يك تكان ميلي متري مي خورد ؛ كاهش بدهي دولت به بانك مركزي كه نتيجه سياست انقباضي بانك مركزي در دولت نهم بود تعداد كثيري از صنعتگران ما را به مرز ورشكستي برد ؛ در حالي كه دولت نهم اين مساله را افتخاري براي خود مي داند !!!! كاري به باقي نمودارها ندارم ؛ ولي اميدوارم محسن رضايي به عنوان يك كارشناس اقتصادي و با توجه به اين مسئله كه داوود دانش جعفري رئيس ستاد محسن رضايي يكي از مديران معزول احمدي نژاد بوده ؛ چنان نقدي از عملكرد اقتصادي دولت نهم بكند كه ديگر اين دولت اين قدر وقيحانه آمارهاي بيهوده كه شاخصي از هيچ چيزي نيستند به مردم نشان ندهد.

احمدي نژاد واگذاري هاي دولت نهم را در مقايسه با دولت هاي قبلي را يكي از افتخارات خود مي داند ؛ فارغ از اين مسئله كه ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 در انتهاي دوره خاتمي بود كه نه خاتمي و نه دولت هاي قبلي الزامي براي واگذاري داشتند .

شيخ چنان احمدي نژاد را زير پا له كرد كه مي توان از همين حالا اين انتظار را داشت كه تاريخ آينده ايران از شيخ به عنوان يكي از شجاع ترين و غيورترين مردان ايران زمين نام خواهد برد.

Advertisements

1 Comment »

  1. منظورتون از شیخ احمدی‌نژاد را زیر پا له کرد چیست؟ خودتون را به کوچه علی‌ چپ زدید؟ هیچکدوم از آمارهای احمدی‌نژاد را مهدی کروبی توضیح نداد اصلا رقم این حرفها نیست،کروبی روحانی روشنفکر و دوست داشتنی است،از دانشجویان حمایت می‌کند،حرف خود را شجاعانه میزند ،عبای از آوردن اسم دکتر سروش،عماد الدین باقی‌،زید آبادی یا عباس عبدی در فیلم انتخاباتی ندارد و این نشان وسعت فکر اوست،از تکنوکراتی مثل کرباسچی استفاده می‌کند ،اما با تمام این محاسن نتوانست آمارهای احمدی‌نژاد را نقش بر آب کند،من وقتی‌ احمدی‌نژاد به شیخ گفت رئیس جمهور باید کارشناس ارشد باشد خیلی‌ برای شیخ دلم سوخت آخه یه آدم با این همه محاسن چرا اطلاعات اقتصادی کرباسچی را ندارد ؟من هم امیدوارم که آقا محسن با ذهن استراتژیک و اقتصادی دست محمودو رو کنه

    Comment by heif shood — June 7, 2009 @ 11:04 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: