من مكتوب

June 13, 2009

براي تغيير بايد خون داد نه راي

Filed under: تحليل — saeedlog @ 12:21 pm
Tags:

من و دوستام الان چندين ساعته كه توي شوك ايم و تصميم قطعي خودمان رو براي خروج از كشور و فراموش كردن اين كشور گرفته ايم . ما هيچ وقت در اين سال ها با انتخابات قهر نكرده بوديم و انتخابات رو مكانيسمي براي تغييرات تدريجي و آرام به سمت آرمان هاي مطلوبمان مي دانستيم . ولي امروز متوجه شديم كه آخرين سنگر هم فتح شد

ديشب كه نتايج اعلام شد ؛ تازه متوجه شدم كه چقدر در عرصه سياست خام و نفهم هستم و چقدر ساده لوحانه مي پنداشتم كه اتفاقي نمي افته و تقلبي صورت نمي پذيره

براي فهميدن تقلب در انتخابات رياست جمهوري دهم يك شاخص بزرگ وجود دارد و آن هم ميزان راي كروبي است. شيخ اصلاحات يكي از بزرگان اين مملكت و يكي از خوش نام ترين چهره هاي سياسي است و حال راي 200 هزاري اش نشان از يك تقلب گسترده در انتخابات دارد. يعني مردم لرستان هم به او راي نداده اند. اين همه دانشجو در دانشگاه هاي شريف و تهران و اميركبير و سطح تهران به او راي نداده اند

امروز ساعت 2 ميرحسين در روزنامه اطلاعات سخنراني داره و بعدش مي ريم جلوي وزارت كشور . براي تغييرات مطلوبمان ديگر نبايد راي بدهيم ؛ بلكه بايد خون بدهيم و من براي خون دادن آماده هستم

Advertisements

2 Comments »

  1. شیخ اصلاحات؟ کدام اصلاحات؟ با کدام تضمین؟ تضمین اصلاحات تو هستی. وقتی که منتخبت روی پشتیبانی تو حساب نکند و تو هم حاضر نباشی به خاطر آنچه که انتخاب کرده ای هزینه دهی، دیگر انتظار چه اصلاحی داری؟ تو اصلاح طلب را با محافظه کار عوضی گرفته ای رفیق. تقلب از این بالاتر نمی شود. حالا تو که کمیته ی صیانت از آرا راه انداخته بودی اگر جرات داری برو و بگو تقلب شده.

    Comment by khakestari — June 13, 2009 @ 1:35 pm

  2. این انتخابات آزمون بزرگی‌ برای شیخ عزیز اصلاحات است،از موسوی که انتظاری خیلی‌ نمی‌رود موسوی حداکثر مثل خاتمی در ۱۸ تیر حداکثر محکوم می‌کند ولی‌ من از شیخ عزیز انتظار دارم که به داد مردم برسد،چون دسترسی‌ به شیخ عزیز ندارم امیدوارم یکجوری به گوش ایشان برسد،شیخ اصلاحات اینجا شجاعت همیشگی خودت را نشان بده.

    Comment by sheikh bedademan beres — June 13, 2009 @ 7:27 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: