من مكتوب

September 20, 2009

خستگی

Filed under: اظهار نظرها — saeedlog @ 12:45 am

خسته شدم , واقعا از بودن در این جامعه و دیدن این همه نامردمی خسته شدم , خسته شدم بس که دیدم مردمان یک کشور که دارای زبان مشترک , فرهنگ مشترک و اعتقادات مشترک هستند , این گونه نمی توانند هم رو تحمل کنند و بهم دهن کجی می کنند . واقعا چه اتفاقی افتاده که عده ای نمی توانند سبزها رو تحمل کنند , سبزهایی که هیچ پوشش خبری ندارند , سبزهایی که تریبونی برای انعکاس نظراتشون ندارند , سبزهایی که در روز قدس بلندگو نداشتند و حنجره هاشون تنها بلندگو برای اظهار نظراتشون بود , حتی همین قدر هم تحمل نمی شوند. اگه ایده تقلب رو موسوی و کروبی در ذهن مردم کاشتند , جمهوری اسلامی با صدا و سیمای یکجانبه اش این بذر رو آبیاری کرد , آخه اگه تقلب نشده چرا به موسوی و کروبی که از همین نظام هستند, اجازه داده نمی شه مستنداتشون رو از طریق رسانه ملی مطرح کنند, چرا اصلا فرصت داده نمی شه که حرف بزنند. خسته شدم از این همه نامردمی

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: