من مكتوب

February 9, 2010

و بالاخره پایان یافت

Filed under: همين جوري ها — saeedlog @ 10:14 am

و بالاخره پس از سی و شش روز زندانی بودن در زندان اوین به جرم راه رفتن در ملاء عام !!!! آزاد شدم. قصد دارم خاطرات این سی و شش روزم رو همین روزها منتشر کنم
بدرود

Advertisements

1 Comment »

  1. دیشب داشتم عکسا رو زیر رو می‌کردم و اون وسطا دیدمت، پیش خودم گفتم این سعید کجاست، مدتیه ناپدید شده، پس نگو رفته بودی دانشگاه واقعی :‌))
    منتشر کن، منتظریم

    Comment by محمد — February 9, 2010 @ 10:03 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: