من مكتوب

درباره من

من دانشجوي كارشناسي ارشد برق دانشگاه تهرانم ، بچه شهرستاني ام ، هنوز به بزرگي و آلودگي هاي طبيعي و انساني پايتخت عادت نكردم ، هنوزم گاه گاهي به سرم مي زنه كه كله ام بوي قرمه سبزي بده ، از مسئوليت فراري ام ، فعلا شغل خاصي ندارم ، نان خور خانواده ام ، پول رو حلال تمام مشكلات مي دونم ، روابط بي قيد و شرط دخترا و پسرا رو نمي پسندم ، هنوز خودم رو آماده ازدواج نمي بينم ، مثل خيلي ها ، يكي از آرزوهام مهاجرت تحصيلي به كانادا و يا آمريكاست ، موافق رابطه مشروط بين ايران و آمريكام ، انرژي هسته اي رو حق مسلم خودم نمي دونم ، دولتمردان كشورم رو قبول ندارم ، معتقدم فيس بوك ، فرندفيد ، توئيتر و گوگل (با تمام مخلفاتش) روح اينترنت هستند ، اين كه توي ايران به دنيا اومدم رو نشانه بي عدالتي خدا مي دونم ، تعريف خاص خودم رو از خدا دارم ، هر چند گاه گاهي نظرم تغيير ميكنه ، اگه به خودم بود اقتصاد و جامعه شناسي ميخوندم ، ولي تغيير رشته رو هم دوست ندارم ، عاشق وبلاگ خواني هستم ، ادبيات رو غذاي روح مي دونم ، آمريكا رو بهترين كشور دنيا براي زندگي كردن مي دونم ، تنها چيزي كه ازش متنفرم پنيره ، مخالف حمل آزاد اسلحه ام ، مجازات اعدام (به هر شكل اش ) رو يكي از اشتباهات حقوقي بشر مي دونم (بيشتر مجازات هاي حقوقي رو قبول ندارم) ، پدر و مادرم رو خيلي دوست دارم ، به لباس پوشيدنم اهميت نمي دم ، از ورزش كردن حالم بهم ميخوره ، دوست دارم يه روز عاشق بشم

Advertisements

1 Comment »

  1. که هر چه دیده بیند دل کند یاد
    بسازم خنجری نیشش ز فولاد
    سلام بر دیده تا دل گردد آزاد

    Comment by golnury — August 10, 2008 @ 11:30 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: