من مكتوب

April 18, 2009

20:30

چند شب قبل براي يك جلسه خصوصي دعوت شده بوديم دفتر حزب اعتماد ملي در شهرك غرب ، عباس عبدي سخنران جلسه بود و برامون از نگاه خودش به انتخابات پيش رو گفت و من به عنوان يكي از طرفداران كروبي به شدت لذت بردم و آخرش هم نتونستم هيجان خودم رو مخفي كنم و رفتم و پشت تريبون و چند تا از سئوال هاي توي ذهنم رو ازش پرسيدم كه جواب هاي به نسبت مناسبي رو هم گرفتم.

دفتر جوانان حزب اعتماد ملي هم همين روزا افتتاح مي شه كه با دكتر ابوالحسني صحبت كردم تا با هماهنگي اون بريم و علم دانشگاه تهران رو در حمايت از كروبي بر زمين دفتر جوانان حزب برپا كنيم ، دوستاي هم اتاقي ام كه اونا هم از طرفداراي كروبي هستند به من در اين زمينه ياري مي دهند كه اميدوارم به اندازه درس هايي كه نمي خونيم ، ارزش داشته باشه

راستي تا يادم نرفته بگم كه چند شب قبل حرفام توي تريبون آزاد 20:30 رو پخش كردن كه مورد هجوم سيل اس ام اس ها و هيجانات دوستان قرار گرفتم كه به شدت من رو ملذوذ و محظوظ كرد

 

Advertisements

Blog at WordPress.com.