من مكتوب

April 6, 2010

changing my personal world

Filed under: همين جوري ها — saeedlog @ 4:43 pm

به علت فیلترینگ وبلاگم , از این پس توی وبلاگ دیگری می نویسم ,تا زمانی که آزادی بیان محقق بشه و بشه بدون ترس از فیلترینگ توی وبلاگت بنویسی و به نقد دنیای اطرافت بپردازی, وبلاگ جدیدم توی بلاگفا است و آدرس اش رو در زیر می ذارم
http://www.saeedsharif.blogfa.com

Blog at WordPress.com.